සසුනට මුවා වී...

...ගෙන එන්නට හදන 


ඊනියා ථේරවාද ත්‍රිපිටක අට්ඨ කතා, ටීකා සංරක්ෂණ.. පාදඩ පනත් කෙටුම්පත


වහා හකුලා ගනිව්!

Comments

Popular posts from this blog

රතන සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්

රුවල් ඉරී ගිය ගීතයේ ලෝකෝත්තර අර්ථ විචාරය

තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්